Monday, June 2, 2008

Letter to the editor / InsändareEnglish:
This weekend I visited my family in south Sweden. Yesterday as I was browsing through some magazine my mother had on the living room table I found in it a very clear-sighted letter to the editor. I want to share it with you:

"The word belief is a detailed conception. We use it when we make an uncertain assumption as well as when we express a certain understanding. We believe in someone we put our trust in. A person who says he has found his belief, means therewith a certain understanding of God.
That the word can be used in such diverse meanings shows that it is something that touches and encompasses our whole life, but originates from the only comprehensive concept: our belief in God. Man must have something to believe in and to doubt, to hope for and be sure about to be able to function.
Today when we live in a Godless society, people are rootless, insecure and lost. We see it in the increasing sucide frequency, not least among youth, we see it in the lawlessness that spreads out and in the increasing number of patients with psychosomatic diseases.
To compensate the security we chase after money and stuff and we stress until we are burned out, instead of stopping and ask ourselves why it became like this. It became like this when our safe belief we had as children went lost. Man is not a robot but a spiritual being who in the Godless society lacks life air."

Thank you who wrote this. Although it expresses disappointment I still sense some ray of hope.

To the english readers: My translation of the article may not be very clear since the two english words "faith" and "belief" is only one word in swedish: "tro". And also the article contained swedish expressions I did not know how to translate. Anyway, I hope you got the idea.

Svenska:
I helgen besökte jag min familj i Skåne. Igår då jag bläddrade igenom en veckotidning mamma hade på vardagsrumsbordet hittade jag en mycket klarsynt insändare. Jag vill dela den med er:

"Ordet tro är ett vidlyftigt begrepp. Vi använder det när vi gör ett tveksamt antagande såväl som när vi uttrycker en säker uppfattning. Vi tror på någon som vi sätter tillit till. En människa som anser sig ha kommit till tro, menar därmed en säker Gudsuppfattning.
Att ordet är användbart i så många olika betydelser visar att det är något som berör och omspänner hela vårt liv, men bottnar i det enda övergripande begreppet: vår tro på Gud. Människan måste ha något att tro på och att tvivla på, hoppas på och vara säker på för att kunna fungera.
Idag när vi lever i ett gudlöst samhälle, är människor rotlösa, otrygga och vilsna. Vi ser det i den ökande självmordsfrekvensen, inte minst bland unga, vi ser det i laglösheten, som breder ut sig och i det ökande antalet patienter med psykosomatiska sjukdomar.
För att kompensera tryggheten jagar vi efter pengar och prylar och stressar tills vi "går in i väggen", istället för att stanna upp och fråga oss varför det har blivit så här. Det blev så när vår trygga barnatro gick förlorad. Människan är ingen robot utan en andlig varelse som i Gudlöshetens samhälle saknar sin livsluft."

Tack, du som skrev detta. Även om den uttrycker besvikelse anar jag ändå ett hopp någonstans.
.

1 comment:

  1. "rotlösa, otrygga och vilsna. Vi ser det i den ökande självmordsfrekvensen, inte minst bland unga, vi ser det i laglösheten, som breder ut sig och i det ökande antalet patienter med psykosomatiska sjukdomar"

    jag tror snarare detta handlar om hur samhället ser ut idag, hur nedskärningarna ökar, klyftorna mellan rika och fattiga ökar, försämringar inom skolan, sämre villkor på jobbfronten, sänkta skyddsnät såsom a-kassa, bidrag till folk som faktiskt behöver det och så vidare. knappast för att folk tror för lite på gud.

    ReplyDelete