Thursday, June 26, 2008

Brahma update / Brahma-uppdateringEnglish: Maybe you wonder what happened to the Nimai House super enthusiast Brahma. He is now living in Bulgaria and is doing perfectly fine, taking care of an ashram for monks. On the picture above, you see him conducting a fire sacrifice.

Some days ago he spoke in the bulgarian national radio about the principle of universal love. No, he does not fully comprehend the bulgarian language yet, but he had an interpreter.

If you are going to Bulgaria some time, or more specifically Sofia, the capital, you can visit him and our friends there.

His mother came to visit us yesterday. She said she missed us, because we don't see eachother very often now when Brahma is not here. We felt touched. Haribol!

Svenska: Kanske undrar ni vad som hänt med Nimaihus-eldsjälen Brahma. Han bor nu i Bulgarien, mår toppen och har hand om ett ashram för munkar. På bilden ovanför syns han anrätta en eldoffring.

För några dagar sedan talade han i bulgarisk nationalradio om den universella kärlekens princip. Nej, han kan inte bulgariska fullt ut ännu, men han hade tolk.

Om ni ska till Bulgarien någon gång, mer specifikt huvudstaden Sofia, kan ni besöka honom och våra vänner där.

Hans mamma kom och hälsade på oss igår. Hon sa att hon saknade oss, för vi träffas inte så ofta nu när Brahma inte är här längre. Vi blev rörda. Haribol!

.

No comments:

Post a Comment