Friday, October 19, 2007

Vrindavan


SV: Som ni kanske vet har Shyamananda och Svayam Rupa, åkt till den mystiska byn Vrindavan.


Vad är en mystisk by egentligen? Vad betyder mystiskt? ordet mystiskt kommer ifrån det grekiska ordet mythos och som syftar på det översinnliga, det uppenbarade.

Kontrasten till mythos är Logos som syftar på det inom logikens ramar. Det man kan mäta med sinnena och intellektet.

Överfokusen på logos i dagens kultur förhindrar våran insikt och lämnar oss oförmögna att lyssna till Guds råd vi alla får ifrån vårat hjärta. Guds råd är alltid universiell kärlek. Att inkludera alla i dina välönskningar och att inte explotera och ställa till problem för andra levande varelser. När vi hör rådet att sluta med dåliga vanor ifrån våra vänner så vet vi att det stämmer överens med vårat hjärtas röst, men styrkt av logos rationaliserar vi bort den inre rösten, avfärdar Guds goda råd och fortsätter våran marsh ner i illusionen.

Logos är inte förkastlig. Den är mycket viktig i sitt sammanhang. Logik är oerhört nödvändig. Men låt inte logiken röva bort mystiken ifrån ditt liv.


Åter till den mystiska byn Vrindavan. Jag ska själv besöka denna by. Jag åker nu på måndag och försöker nu förbereda mig för denna pilgrimsfärd. Hur medvetandet är inställt är essensiellt för en pilgrim. Att valfärda till en helig plats och doppa kroppen i ganges och göra nån ritual i templet för att sedan dyka tillbaka i vardagen är ett vanlig företeelse i Indien. Men våra andliga mästare lägger alltid vikten vid medvetande. Vad vårat medvetande är, där är vi.


Krishna som är Gud själv i egen hög person utförde sina översinnliga lekar i denna by för ca 5000 år sedan. Krishnas lekar är inte av värlslig temporär natur utan är uppvisningar av Krishnas inre kärleks energi. En inbjudan till alla själar i denna mörka värld att lämna intresset för materiell lycka. Men lämnar inte själarna i ett tomt nirvana utan introducerar oss för en högre värld av trancendental lycka.


Det som gör denna by mystisk är närvaron av dom visa, insiktsfulla personerna.
Deras sånger till det gudomliga, vänliga ödmjuka karaktär och hoppgivande råd.
I deras hjärtan bär dom denna hemlighet. Även att dom är mer än ivriga att distribuera denna alltigenom lyckobringande verklighet så förblir den en hemlighet för dom som inte kan ge upp de egoistiska motiven.

Därför ibland, utav kärlek, höjjer dom rösten i ett försök att väcka oss sovande själar: Ge upp alla drömmar om ära och berömelse, rikedom och makt! Kom till Vrindavan och bli en tiggare av kärlek!

//Brahma-Samhita dasENG: Shyamananda and Svayam Rupa have gone to the mystic village Vrindavan as some of you may know.
What is a mystic village?


First let us analyze the word "mystic" It comes from the greek word "mythos" and means that which is transcendental. That which is revealed.

The contrast to mythos is "Logos" which means that within the frame of logic. The measurable and reasonable.

In this age it is too much emphasis on logos which prevents us to have insight and makes us unable to listen to the advice of God which we all get from within our heart. God always wants to inspire us to live according to the principals of universal love. To include all living beings in your wellwishing, and not to exploit or put trouble to any living entity. When we hear the good advice from a friend to quit the bad habits we know it is in accordance with the heart, but overpowered by logos we over rationalize the inner voice, dismissing the good advice of God and continues our march down in illusion.

Logos is not bad in itself. It has its importance. But don´t let logos rob away the treasure of the mystical life.


Again lets meditate upon the nature of this mystical village. I myself will go there this monday so now I try to prepare for this pilgrimage. How the consciousness is set is essential for a pilgrim. To just take a bath in the Ganges and make some ritual in a temple and later go back to everyday life is a very common practice in modern India. But our Spiritual teachers always emphazise the consciousness. Where our consciousness is dwelling, there we are.


Krishna, God himself, performed his transcendental love dramas in this village ca 5000 years ago. Krishnas dramas is not of a mundane temporary nature. It is the manifestation of the love energy of the supreme personality of Godhead. It is an invitation to all the souls in this dark world to leave the interest of material happiness. But we are not left alone in an impersonal void nirvana. Instead we are introduced to a world full of transcendental happiness.


What really makes this village mystical is the presence of the sages. The realized personalities, Their songs to the divine, their qualities of kindness, humility and their hope-giving advices.


Enshrined in their hearts they carry the most secret of all secrets. Still, even it is so confidential, the sages freely distributes this sacred love reality to all. Despite the efforts of their loving concern it remains a secret for those of an envious nature. For those with duplicity and egocentric preoccupations. Therefore sometimes, out of love, these great souls raises their voice in a try to awake the sleeping souls: Give up all illusory dreams of name fame and glory, of wealth and power! Come to Vrindavan and become a beggar for love!

//Brahma-Samhita das


4 comments:

 1. fina bilder.. dock e det med mystik fel, kommer inte från grekiska mythos, utan mystikos, "som hör till mysterierna", "hemlighetsfull"

  mythos betyder myt.

  ReplyDelete
 2. jo. det stämmer nog, det kommer nog ifrån mystikos.

  mythos iallafall betyder det som är nedstigande. uppifrån och ner. uppenbarad. mythos och logos är det heliga korset + den vågrätta linjen i korset är logos. och den lodrätta är mythos.

  så det är mystiskt med mythos :)

  senare i våran logos dominerade kultur har myt fått den betydelsen som den har. Men mythos ursprungligen syftade på uppenbarad sanning bortom sinnenas räckvidd.

  ReplyDelete
 3. mystik/mysticism e det mystiker utövar, att man bara kan uppleva den sanna världen genom känsla o intuition..

  utöver denna lilla felöversättning gillar jag bloggen :P

  Yah bless! shalom o salam :D

  ReplyDelete