Wednesday, October 17, 2007

Kontroversiellt / Controversial

SV: Ok, nu är jag kanske lite kontroversiell som visar ölreklam här på bloggen. Men jag har en bra tolkning som visar att det i själva verket är en anti-öl reklam:

Huvudpersonens sinnen blir attraherade av ölen (kunde lika gärna ha varit vilken njutning som helst). Hans attraktion till sinnesobjektet gör att han måste födas gång på gång på gång och aldrig får han bli tillfredställd. Så bäst är att göra sin yoga ordentligt och skippa ölen om man vill förstå att vi är själen och inte den här köttklumpen.

Öl = Samsaras kretslopp
Ingen öl = ett steg närmare sanningen


ENG: (the last blog is now translated) Ok, todays blog might be a bit controversial showing beer commercials. But I have analyzed it and found out that this is an antibeer ad:

The maincharacters senses gets attracted to the beer (could be any senseobject in this world). His attraction to the senseobject forces him to be born again and again and again and never is he satisfied. So better we do our Yoga properly and get rid of the beer if you want to understand your position as the soul instead of identifying with a lump of meat (this body).

Beer = wheel of samsara
No beer = one step closer to the truth

1 comment: