Thursday, July 26, 2007

Secret project/Hemligt projekt

EN: Today we closed the Nimai house for some hours and went out to our place Imlitala in the country side to work on a project that we will keep as a secret until it's finished. It was hard work, that I can tell you. Labor of love. In the evening we went back and studied the Bhagavad-gita, an illuminating scripture.
SV:
Idag stängde vi Nimaihuset för några timmar och åkte ut till vårt ställe Imlitala ute på landet för att jobba på ett projekt som vi kommer hålla hemligt tills det är klart. Det var hårt jobb, så mycket kan jag säga, kärleksfullt arbete. På kvällen åkte vi tillbaka och studerade Bhagavad-gita, en upplysande skrift.

Retrospect from our picture archive/Tillbakablick i vårt bildarkiv:
Gurumaharaj speaks to our god brother Nanda Grama das, November last year/Gurumaharaj talar till vår gudbror Nanda Grama das, november förra året.


Today it's 22 days left until Gurumaharaj comes to Gothenburg. More information here. E-mail us for translation if you need.
Idag är det 22 dagar tills Gurumaharaj kommer till Göteborg. Mer information här.

No comments:

Post a Comment