Friday, July 20, 2007

A request / En uppmaning

EN: Do you usually let your TV eat up your time and energy? For once, turn it off and start to think about what´s important in life. Are you a vegetarian, or do you let others suffer for your own pleasure? Do you use alcohol, drugs or cigarettes and terrorize your surroundings? Your are not the centre of the universe, pal. Come to your senses.
http://vwonline.blogspot.com/2006/03/say-no-to-tv.html
SV: Brukar du låta din TV äta upp din tid och energi? För en gångs skull, stäng av den och börja tänka efter på vad som är viktigt i livet. Är du vegetarian, eller låter du andra lida för din egen njutnings skull? Använder du alkohol, droger eller cigaretter och terroriserar din omgivning? Du är inte universums centrum, kompis. Ta ditt förnuft till fånga.
http://www.vrinda.se/visdomar/teve.html
No comments:

Post a Comment