Saturday, July 21, 2007

Saturday feast/Lördagsfest

EN: Today we invite you to the saturday feast, our first in three weeks. The two last saturdays we were not here, but now we are back in full effect. Today it's 27 days until Gurumaharaj comes to Gothenburg. More information here.
SV:
Idag bjuder vi in till lördagsfest, vår första på tre veckor. De två senaste lördagarna var vi inte här, men nu är vi tillbaka med full kraft. Idag är det 27 dagar kvar tills Gurumaharaj kommer till Göteborg. Mer information här.

Retrospect from our picture archive/Tillbakablick i vårt bildarkiv:
Sadhu Maharaj and Gurumaharaj in kirtan (devotional singing). The photo was shot at a mela (yogafestival) in Switzerland in april this year./Sadhu Maharaj och Gurumaharaj i kirtan (hängiven sång). Bilden togs på en mela (yogafestival) i Schweiz i april i år.

No comments:

Post a Comment