Sunday, July 15, 2007

Festivities in the Humboldthain park/Festligheter i Humboldthainparken

We (the Nimaihuset-gang) are still in Berlin./Vi (Nimaihuset-gänget) är fortfarande i Berlin.

EN: Yesterday the festival for the deities started in the Humboldthain park, where they were installed one year ago. On the film clip Krishnananda Acarya is leading kirtan in front of the deities. Later Gurumaharaj spoke about his projects around the world and that people who likes to can go to those places as volunteers. If you want information about this please contact us via our homepage.
SV:
Igår började festivalen för gudsgestalterna i Humboldthainparken, där de installerades för ett år sedan. På filmklippet leder Krishnananda Acarya kirtan framför Gudsgestalterna. Senare pratade Gurumaharaj om sina projekt runtom i världen och att de som vill kan resa till sådana som volontärer. För mer information om detta, läs här.


EN: All glories to Prem Kisor prabhu, a great devotee of Krishna!
SV: All ära till Prem Kisor prabhu, en stor hängiven till Krishna!

No comments:

Post a Comment