Thursday, July 12, 2007

Gurumaharaj has arrived!/Gurumaharaj har kommit!

EN: Yesterday Gurumaharaj arrived at the airport here in Berlin...
SV:
Igår anlände Gurumaharaj till flygplatsen här i Berlin...

EN: Many devotees gathered at the gate where Gurumaharaj would come out.
SV:
Många hängivna samlades vid gate:en där Gurumaharaj skulle komma ut.
SV: A sweet little chat before we got in the cars and went back to Kurukshetra mandir.
EN: En ljuv liten pratstund innan vi satte os i bilarna och åkte tillbaka till Kurukshetra mandir.


EN: In the evening Gurumaharaj gave a class on faith and what it means to be rational, inspired by a book called "Gaudiya Kantahara" compiled under the guidance of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur.
SV:
På kvällen gav Gurumaharaj en lektion om tro och vad det innebär att vara rationell, inspirerad av en bok med namnet "Gaudiya Kantahara" som sammanställts under ledning av Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur.


EN: Inspired students...
SV:
Inspirerade elever...


EN: Sri Sri Guru Gauranga Gandharvika Govinda Sundaram, ever beautyful.
SV: Sri Sri Guru Gauranga Gandharvika Govinda Sundaram, evigt vackra.

No comments:

Post a Comment