Saturday, July 14, 2007

Gurumaharaj performed the arati/Gurumaharaj förättade arati-ceremonien.

We are still writing from Berlin./Vi skriver fortfarande från Berlin.

EN: Yesterday evening Gurumaharaj performed the Gaura arati ceremony, with BIG ghee lamps and many flowers... SV: Igår kväll förättade Gurumaharaj Gaura arati-ceremonin, med STORA ghi-lampor och många blommor...EN: Earlier that day there was a fire sacrifice (agni hotra) in the temple room.
SV: Tidigare samma dag var det ett eldoffer (agni hotra) i tempelrummet...EN: Amara prabhu is an expert at performing this kind of ceremony, which he learned in south India.
SV: Amara prabu är expert på att utföra den här typen av offer, vilket han lärt sig i södra Indien.


1 comment:

  1. I always enjoy your postings! Looks like you are having a good time with your Gurudev in Berlin.

    ReplyDelete