Monday, July 28, 2008

TingEnglish: Yesterday we were out in the sunny forests of Anneberg for a relaxed adventure. We were invited to a gathering of open minded people who are expressing their thankfulness for being alive.

We were amazed that all bowed to the ground down before eating, that's very humble and uncommon.

Svenska: Igår var vi ute i Annebergs soliga skogar på ett avslappnat äventyr. Vi var inbjudna till en sammankomst av öppensinnade människor som uttrycker sin tacksamhet för själva livet.

Vi var häpna över att alla bugade sig till marken innan det var dags att äta, något som är väldigt ödmjukt och ovanligt.English: On the way there we sat down for some time in the grass, in the shadow of a tree. We were reading the complete fresh (hot cake) chat from our Guru. He was speaking about meditation on God's name.

Svenska: På vägen satte vi oss i gräset en stund, i skuggan av ett träd. Vi lästa den helt färska (varma kakan) chatten från vår Guru. Han talade om meditation på Guds namn.English: Unfortunately I do not have more pictures from the event than this. It's a fire around which all the participants of the event were sitting and sharing thoughts with each other. A very nice experience.

Svenska: Tyvärr har jag inte fler bilder än denna från evenemanget. Det är en eld runt vilken evenemangets deltagare satt och delade med sig av vad de hade på hjärtat. En väldigt fin upplevelse.


----------------------------------------------


.

No comments:

Post a Comment