Thursday, July 10, 2008

Closer and closer / Närmare och närmareEnglish: Three more days, then he will be here...

Universal Love illuminates our relationships with all living things. By seeing everyone and everything as sharing in the life on the same planet, as children of the same Mother Nature, Universal Love allows us to feel that spirit of union and drives us to not cause unnecessary pain to the planet or its inhabitants – humans, plants or animals.

-Srila Bhaktyaloka Paramadvaiti Maharaj

Svenska: Tre dagar till, sen kommer han att vara här...

Den universella kärleken belyser relationen till alla levande varelser. När vi ser på alla levande varelser som samexisterande på denna planet, och barn till samma moder natur, måste vi känna en anda av samhörighet med dem och försöka att uppföra oss så att vi inte förorsakar andra onödigt lidande.

-Srila Bhaktyaloka Paramadvaiti Maharaj
.

2 comments: