Friday, July 11, 2008

The day before the day before the day / Dagen före dagen före dagenEnglish: Två dagar kvar! http://www.nimai.info/

"Life is a divine and very fine gift. Look at the huge universe that surrounds us... it's like to stand in front of the altar of endlessness in shape of it's eternal time and space, with such a function that we are definitely convinced that the highest consciousness is all too great and perfect."

Svenska: Two days left! http://www.nimai.info/

"Livet är en gudomlig och mycket fin gåva. Se på det enorma universum som omger oss... det är som att stå inför oändlighetens altare i form av dess eviga tid och rum, med en sådan funktion att vi definitivt är övertygade om att det Högsta Medvetandet är alltför stort och perfekt."

.

No comments:

Post a Comment