Sunday, July 27, 2008

Humility / ÖdmjukhetEnglish: Humility is not something superficial; it is profound, honest and natural. A person develops humility when failure is recognized, and with unpretentious prayer for forgiveness, improvement and dedication to the loving service of the whole. When one is humble, one is not anxious to be honoured by others. Humility leads to spiritual realization, and one's presence make others feel comfortable.

Svenska: ödmjukhet är inte något ytligt; det är djupt, ärligt och naturligt. En person utvecklar ödmjukhet när hans eller hennes brister uppdagas, och genom opretentiös bön för förlåtelse, framsteg och dedikation till att hängivet tjäna helheten. När man är ödmjuk, är man inte ivrig att bli ärad av andra. Ödmjukhet leder till andligt förverkligande, och ens närvaro får andra att känna sig bekväma.


---------------------------------------------


.

No comments:

Post a Comment