Sunday, July 20, 2008

Last monday / I måndagsEnglish: The work with the Spoonrevolution kept going and lectures were given.

"A humble mind admits that both the possible and the impossible are quite possible for the infinite Lord and His energies."

Svenska: Arbetet med Skedrevolutionen fortgick och det hölls föredrag.

"Ett ödmjukt sinne erkänner att både det möjliga och det omöjliga är ganska möjligt för den oändliga Herren och Hans energier.".

No comments:

Post a Comment