Sunday, June 24, 2007

New music videos

Ett par nya musikvideos med Syamananda Das och Bhakta Johan

A couple of new music videos with Syamananda Das and Bhakta Johan.

Dessutom lite bilder ifrån fredagens midsommarsammankomst, som trots vädergudarnas lynne blev en succé.

And also some pictures from our midsummer gathering, which despite the weathergods was a success.

No comments:

Post a Comment