Sunday, June 10, 2007

Nash has left us/Nash har lämnat oss


EN: Today I said bye bye to Nash when he went on the bus to the airport. He is moving back to France and we will all miss him, his plays and his excellent cooking very much. But he will come back some time.

SV: Idag vinkade jag av Nash när han tog bussen till flygplatsen. Han flyttar tillbaks till Frankrike och vi kommer alla att sakna honom, hans teatrar och hans excellenta matlagning väldigt mycket. Men han kommer tillbaka någon gång.

No comments:

Post a Comment