Thursday, January 20, 2011

A surge of tangible hope / En svallvåg av konkret hopp


Arci Devi Dasi

English: Today we publish an article by Arci Devi Dasi, mother and poet, from the Nimai gang. She has earlier blogged for the swedish national radio.

--------------------------------
--------------------------------

About choosing each moment.

At every second the chance of catching the eternity passes us by and with every step taking the choices lay by our feet, pointing the direction of where to go and what to do with the life that we are. Yet it is so easy for the most of us to just go with the whimsical flow of the senses, a ride that goes from now to then and everywhere else but to what is here and now. Because it is a bit of jungle this existence and particularly without a clear vision of what one wants with ones life. The obvious need of asking oneself of where to and what for gets overshadowed by the absence of values. Everyone of us have a natural attraction and strives for a life of fulfillment but when our lives are missing out on real goals that consist of a deep joy, we simply get confused. Desperately trying to find the happiness in quick fixes that lasts for moments, some days or in best cases for a couple of years. Simultaneously we posses the knowledge that nothing lasts, everything here has its time; the children grow up, the car gets rusty and your hair turns grey. So when we try to answer the question "where to and what for" with non-arbitrary answers, the hole within us grow because we know deep inside that we are totally lost.

To actively participate in one's life by seeing the possibilities of what is right now, choices that are beyond the everyday life choices of nonsense and that actually are essential in constructing the life, is also to take responsibility of the existence. It is easy to forget but the fact still remains that when one is letting the senses and the sentiment govern it is our own choice. We do not need to act along with our emotions, to feel frustration does not automatically mean that one should get frustrated. Instead one could see every moment as an excellent opportunity to choose with the whole of our heart to conquer happiness. Actively choose to be instruments of the eternal, sweet love with our beings and doings. With our movements through life create tender waves carrying the message of what is true; everything is always in its fullest perfection and there is nothing that is not there to show you where to and what for.

We have to conquer the consciousness of love at every moment, every day. The rest is just on the red herring.

//ArciSvenska: Idag publicerar vi en artikel av Arci Devi Dasi, mamma och poet, från Nimaigänget. Hon har tidigare bloggat för Sveriges Radio.

--------------------------------
--------------------------------

Om att välja varje stund.

Vid varje sekund som drar oss förbi har vi chansen att fånga evigheten, med varje ögonblick ligger valen vid våra fötter som vägvisare på vart vi kan gå med oss själva och med det liv vi är. Dock flyter de flesta av oss alldeles för lätt med i sinnenas nyckfulla bergochdalbana som åker från då till sen och överallt annat förutom det som är här och nu. För det är ganska så snårigt att finnas till och särskilt utan att ha en klar vision om vad man vill med sin lilla, behjärtansvärda existens. Med avsaknad på verkliga livsideal blir självklarheten i att fråga sig om vägen skuggad av de bristsjukdomar som dess frånvaro leder till. Vi har en naturlig dragning till ett fullbordat liv, det är vad vi alla strävar efter men då våra liv saknar reella mål som innefattar en djupare lycka blir vi förvirrade. Desperat försöker vi klä lyckan i snabba lösningar som varar i en stund, några dagar eller i bästa fall i några år. Samtidigt vet vi att det finns ingenting som varar, allt här har sin tid; barnen växer upp, bilen rostar, håret grånar. Så när vi försöker svara på frågan om vägen med icke godtyckliga svar, växer hålet inom oss för att vi innerst inne vet att vi egentligen är helt vilse.

Att aktivt medverka i sitt varande genom att se vilka möjligheter det finns just nu, val som ligger bortom de vardagsmatiga låtsasvalen och som faktiskt är livets byggstenar, är också att ta ansvar över sitt liv. Det är lätt att glömma men faktum är att när man låter sig styras av sina sinnen och sentiment är det ett val som helt och hållet är upp till oss. Vi behöver inte agera utefter hur våra känslor reagerar på situationer vi ställs inför, att man känner ilska betyder inte att man behöver bli ilsk. Istället se varje stund som ypperligt tillfälle att få välja att med hela vårt hjärta erövra glädjen, aktivt välja vara instrument till den eviga, ljuva kärleken med våra varanden och göranden. Skapa med våra rörelser genom tillvaron ömma vågor via vilka vi kan sprida det som är sant; allt är alltid i sin fullaste perfektion och det finns inget som inte är där för att visa dig vägen.

Vi måste erövra kärleksmedvetandet varje stund, varje dag. Allt annat är bara villospår.

//Arci
.

1 comment:

  1. haribol! very inspiring...


    brahma samhita d

    ReplyDelete