Saturday, January 8, 2011

Sacred space / Heligt utrymmeEnglish: Gurumaharaj Srila B.A. Paramadvaiti Swami is the spiritual teacher of the Nimai House inhabitants. According to the weather report a cloud of mercy will rain down upon Gothenburg in april. More about that later. Here comes a summary of an article he wrote on the topic "sacred space" last year:

Om Namo Bhagavate Vasudevaya

Sacred spaces are essential for our lives. Our sacred health depend on the care given to this. Mother Earth who is sustaining us and surrounding us with beauty is the first and foremost to be offered great respect. Seeds, soil and water have to be protected for our food to be secure. We need clean air. Our surrounding has to be clean and we need to wear clean clothes. Without discipline we will live in chaos. We need beauty and beauty is produced by plants. We need space for reflection, meditation and prayer. Otherwise we will be weak and unable to connect to the higher spheres. The sound landscape is important, too high decibel is contaminating. There are so many violations and invasions of our sacred space. We are constantly disturbed by impressions from media and advertisements.

Regardless of whether you see God as a higher power or as a person, space for God is important. We need to accept what we are and where we are, without comparing and competing with others. We must have space for self esteem. This comes when you understand the meaning of your life and you can reach that by good association. We need a source of knowledge. Eventhough we cannot know everything, if there is something we want to know, we have the right to. We need the sacred space for our doubts. Do not accept everything. If you have a doubt, then learn to express it. we have to preserve sacred knowledge and scriptures for coming generations. We have to respect the rights of all creatures. If our faith is not hurting anyone, no one should attack it. We need sacred space to fulfill our ideals.

There has to be sacred space for enjoying pleasure and maintain a family. We need transparency in relationships. There must be a space for living independently but also a space for monastic life. There must be space for the invalids; the sick, the blind and others. We need space for purification. Next is simple living and space for old age. We need a space to still feel important in the environment. The space where we can be sick and leave the body in peace. We need sacred space for growing old and preparing for death. This is very valuable. More than the hospital environment. Sacred space requires very much decision making. The space to die is also the space to live. As long as I want to live I should be allowed to live and love. Loving is essential. Love render me able to sacrifice myself for something. Loving is a substantial ingredient of our life.

Once you have understood the substance of this topic, you can continue this reflection on your own. Each of these topics could be elaborated on for months.

-Sriula Gurumaharaj ParamadvaitiSvenska: Gurumaharaj Srila B.A. Paramadvaiti Swami är Nimaihus-invånarnas Guru. Enligt väderleksrapporten kommer det att regna nåd över Göteborg i april. Mer om det senare. Här kommer en sammanfattning av en artikel han skrev på ämnet "heligt utrymme" i fjol:

Om Namo Bhagavate Vasudevaya

Heligt utrymme är essentiellt vår våra liv. Vår heliga hälsa beror på den omsorg vi ger detta. Moder Jord som upprätthåller oss och omger oss med skönhet är den första och främsta vi bör visa stor respekt. Frön, jord, och vatten måste skyddas om vår mat ska vara säker. Vi behöver ren luft. Vår omgivning måste vara ren och vi behöver bära rena kläder. Utan disciplin kommer vi att leva i kaos. Vi behöver skönhet och skönhet skapas av växter. Vi behöver utrymme för reflektion, meditation och bön. Annars blir vi svaga och oförmögna att relatera med de högre sfärerna. Ljudlandskapet är viktigt, för hög decibel är förorenande. Det finns så många kränkningar mot och invasioner i vårt heliga heliga utrymme. Vi störs konstant av intryck från media och reklam.

Oavsett om du ser Gud som en högre kraft eller som en person är utrymme för Gud viktigt. Vi behöver utrymme att acceptera vad vi är och var vi är, utan att jämföra oss med och tävla med andra. Vi behöver utrymme för självförtroende. Det kommer när man förstår sitt livs mening, och det kan man göra genom gott umgänge. Vi behöver en kunskapskälla. Även om vi inte kan veta allt, om det är något vi vill veta, har vi rätt till det. Vi behöver heligt utrymme för våra tvivel. Acceptera inte allt. Om du har ett tvivel, lär dig att uttrycka det. Vi måste bevara helig kunskap och skrifter åt kommande generationer. Vi måste respektera alla varelsers rätt. Om vår tro inte skadar någon, borde ingen attackera den. Vi behöver heligt utrymme för att infria våra ideal.

Det måste finnas heligt utrymme för att njuta nöjen och försörja en familj. Vi behöver öppenhet i relationer. Det måste finnas utrymme att leva oberoende men också plats för klosterliv. Det måste finnas utrymme för de invalida; de sjuka, de blinda och andra. Vi behöver utrymme för renin. Sedan kommer enkelt leverne och utrymme för ålderdom. Vi behöver utrymme att fortfarande känna oss viktiga för omvärlden. Utrymme där man kan vara sjuk och lämna kroppen i fred. Vi behöver heligt utrymme för att bli gamla och förbereda oss på döden. Detta är väldigt viktigt. Mer än sjukhusmiljön. Heligt utrymme behöver väldigt mycket beslutsfattande. Utrymmet att dö i är också utrymmet att leva i. Så länge jag vill borde jag tillåtas att leva och älska. Att älska är essentiellt. Kärleken möjliggör mig att uppoffra mig själv för något. Att älska är en omfattande ingrediens i livet.

-Srila Gurumaharaj Paramadvaiti


.

6 comments:

 1. Jaya Paramadvaiti Maharaja!

  //Gopananda das

  ReplyDelete
 2. Nimaihuset is the best thing that happened to internet these last years! Blessings from the Lord, guys!

  ReplyDelete
 3. Thanks Anonymous friend! May I ask who you are? =D

  ReplyDelete
 4. I won't forbid you to ask. :-)

  ReplyDelete