Wednesday, February 27, 2008

Study visits/StudiebesökEnglish: Yesterday there was one group of high school students here on a study visit. They were interviewing Vasudeva about the Krishna Conscious movement (on the picture above).

Later we also went on a study visit. We went to see our friends Mauricio (far left) and Fax (far right) play in a drama with some other actors, at Angereds Teater. (on the picture below)

Svenska:
Igår hade vi en grupp gymnasie-elever på studiebesök. De intervjuade Vasudeva om den Krishna-medvetna rörelsen (på bilden ovan).

Senare var vi själva på ett studiebesök. Vi gick för att se våra vänner Mauricio (längst till vänster) och Fax (längst till höger) spela i en teaterpjäs med några andra skådespelare på Angereds Teater. (På bilden nedan)


No comments:

Post a Comment