Sunday, February 10, 2008

Chanting and dancing saturday/Sjungande och dansande lördagEnglish: Yesterday there was a very special mood permeated the saturday feast. By chanting and dancing we expreienced the simple but deep happiness of being alive. The meaning of life isn't very complicated, just sing the names of Krishna, dance in ecstacy and eat His palatable prashadam. Of course, some more advices are there since we human beings are very complicated, but the essence is this.

Welcome.

Svenska: Igår var genomsyrades lördagsfesten av en väldigt speciell stämning. Genom att sjunga och dansa upplevde vi den enkla men djupa lyckan i att vara levande. Meningen med livet är inte så komplicerad, bara sjung Krishnas namn, dansa i extas och ät Hans deliciösa prashadam. Såklart finns det fler riktlinjer eftersom vi människor är väldigt komplicerade, men essensen är denna.

Välkommen.

No comments:

Post a Comment