Friday, January 18, 2008

On illusive fundamentalism/Angående illusorisk fundamentalism


English: Recently, His Holiness B.A. Paramadvaiti Swami made an announcement on faith. Here is an excerpt:

Those who in the name of faith spread hate and fear around are completely disqualified to use spiritual terminology. Those who do that are either not backed up by a mystical revelation or they ignore their mystical revelation to such a high degree that they should be considered criminal elements rather than spiritualists. They may use the vocabulary of spiritualists, but we should not get confused about that and accept non-spirituality as spirituality.

Svenska:
Häromsistens gjorde Hans Helighet B.A. Paramadvaiti Swami ett uttalande ang. tro. Här är ett utdrag:

De som i trons namn sprider hat och rädsla omkring sig är fullkomligt diskvalificerade att använda sig av andlig terminologi. De som gör så är antingen inte uppbackade av en mystisk uppenbarelse eller så ignorerar de sin mystiska uppenbarelse till en så hög grad att de borde ses som kriminella element snarare än andliga. De kanske använder de andligas vokabulär, men vi borde inte bli förvirrade av detta och acceptera icke-andlighet som andlighet.

No comments:

Post a Comment