Monday, January 7, 2008

Departure of mataji Bhakti Shakti and Giriraj/Bhakti Shakti och Giriraj har åkt


English: Yesterday, mataji Bhakti Shakti and Giriraj left the Nimai House to go to Bulgaria, after being here for two weeks.

Little earlier we (Vasudeva, Krishna Sakha, Alex, Mauricio and me) had a Conscious Art therapy, where we got to know ourselves and eachother better.

Svenska: Igår lämnade mataji Bhakti Shakti och Giriraj Nimaihuset för att åka till Bulgarien efter att ha varit här i två veckor.

Lite tidigare hade vi (Vasudeva, Krishna Sakha, Alex, Mauricio och jag) en Medveten Konst-terapi, där vi fick lära känna oss själva och varandra bättre.

No comments:

Post a Comment