Thursday, December 30, 2010

Orissan coast sunset / Solnedgång på Orissas kust


Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajakacharya Astottara Sat Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja

English: Yesterday Srila B.V. Narayana Maharaj withdrew from the world we experience through our senses. We send our simultaneous condolences and congratulations to his diksa and siksa disciples. Condolences because of the pain of separation his disciples feel and congratulations because they know he entered the nitya-lila. Actually all about a vaishnava is auspicious and from that perspective the condolences are out of place. That feeling of separation is helping the growth of their bhakti-lata. Now the challenge for them is to find out how to go on from here.

Svenska: Igår drog sig Srila B.V. Narayana Maharaja undan från världen vi uppfattar med våra sinnen. Vi skickar våra samtidiga kondoleanser och gratulationer till hans diksa- och siksa-lärjungar. Kondoleanser på grund av smärtan i avsaknad hans lärjungar känner och gratulationer för att de vet att han trädde in i nitya-lila. Allt en vaishnava gör är faktiskt lyckobringande och från det perspektivet passar inte kondoleanserna in. Känslan av avsaknad hjälper deras bhakti-lata att växa. Nu är deras utmaning att finna hur de ska fortsätta härifrån.


Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajakacharya Astottara Sat Sri Srimad Bhakti Sundar Govinda-Dev Goswami Maharaj.

Eng: Earlier this year also Srila Govinda Maharaj passed away. All glories to these great souls and may we have their blessings.

Sve: Tidigare i år gick även Srila Govinda Maharaj bort. All ära till dessa stora själar och må vi få deras välsignelser.
.

No comments:

Post a Comment