Monday, December 13, 2010

Daredevil? / Våghals?

English: Hello, dear daredevils.

Svenska: Hej, kära våghalsar.Eng: Suicidals mixing pills and alcohol, jumping off bridges or in front of trains, hanging, cutting or shooting yourselves. Kamikaze pilots and sucide bombers.

Sve: Självmordsbenägna som blandar piller och alkohol, hoppar från broar eller framför tåg, hänger, skär eller skjuter er själva. Kamikazepiloter och självmordsbombare.Eng: Sensation seekers. Traceurs or traceuses jumping between rooftops. Drunk-drivers on black ice. High-divers dropping from 52 meter high cliffs down into the water. Funambulists walking on tight ropes between the twin towers. Midnight trainsurfers with backpacks full of spraycans.

Crocodile hunters swimming with stingrays.

Sve: Kick-sökare. Traceurer eller traceöser hoppandes mellan hustak. Rattfyllerister i blixthalka. Högdykare droppandes från 52 meter höga klippor ner i vattnet. Lindansare gåendes mellan tvillingtornen. Midnattliga tågsurfare med ryggsäckar fulla av sprayburkar.

Krokodiljägare simmandes med spjutrockor.Eng: The noble. Firemen going in to the last corners of burning houses to save crying children. Skaters going down in the freezing cold water to save their friends who went through the ice. Subjects trying out new medicines.

Sve: Ni ädla. Brandmän springandes in i de brinnande husens sista hörn för att rädda gråtande barn. Skridskoåkare simmandes ner i iskallt vatten för att rädda vänner som gått genom isen. Försökspersoner testandes nya mediciner.Eng: The brave. Homosexuals coming out of the closet. Pregnant teenage girls refusing abortion although your boyfriends, and in some cases even parents, demand it. Israelis and palestinians getting to know each other. Children running away from home.

Sve: Ni modiga. Homosexuella klivandes ur garderoben. Gravida tonårstjejer vägrandes göra abort trots krav från pojkvänner och i vissa fall även föräldrar. Israeler och palestinier lärandes känna varandra. Barn rymmandes hemifrån.Eng: The shy lovers finally approaching the ones you barely venture to dream about.

Sve: Blyga älskare som slutligen närmar er de ni knappt vågar drömma om.Eng: I acknowledge your courage and admire it. Are you ready for another challenge? A final but infinite such. I dare you to give up your pride, turn around 180 degrees and face God. Let Her/His will become your will and stick to Him/Her through all circumstances of life whether happy or sad.

This will also (as a side effect) satisfy the desires and needs that bring about your present daredevil lifestyle.

The suicidal tendency will be satisfied because you kill your false identity. One way of doing that is to speak about God in public, satisfying the kamikaze mentality. Desire for sensations will be fulfilled, because a God conscious life is truly exciting and challenging. You will be heroes, by delivering the message of God to those who long for it (so much that it burns). You will stand up for who you are, build bridges and break walls despite resistance.

But most important of all, you will develop a love relation with the very cause of your love craving, God.

Someone who treads this path is indeed a braveheart.

Sve: Jag erkänner ert mod och beundrar det. Är ni redo för en ny utmaning? En slutgiltig men oändlig sådan. Jag utmanar er att ge upp er stolthet, vända er 180 grader och möta Gud. Låt Hennes/Hans vilja bli er vilja och håll er till Henne/Honom genom livets alla omständigheter, vare sig lyckliga eller sorgliga.

Detta kommer även (som bi-effekt) att tillfredsställa de begär och behov som ligger till grund för ert våghalsiga leverne.

Självmordstendensen tillfredsställs eftersom du dödar din falska identitet. Ett sätt att göra det på är att tala om Gud för allmänheten, vilket tillfredsställer kamikaze-mentaliteten. Begäret efter kickar kommer att uppfyllas, för ett Gudsmedvetet liv är i sanning spännande och utmanande. Ni kommer att vara hjältar, genom att förmedla Guds budskap till de som längtar efter det (så mycket att det bränner). Ni kommer att stå upp för de ni är, bygga broar, riva murar trots motstånd.

Men viktigast av allt kommer ni att utveckla en kärleksrelation med själva källan till er kärlekstörst, Gud.

Ett modigt hjärta har den som beträder denna väg.//Shyamananda das
.

2 comments: