Sunday, March 1, 2009

Moments of honesty... / Stunder av ärlighet


He takes the day as it comes...

Engelska: That moment in the morning when the alarmclock wakes you up, that is the perfect moment to study our attitude to life. How enthusiastic are we to use our energi to serve others? For moments of clarity and self reflection i would say that mornings are the best :)

Svenska: Den stund på morgonen när klockan ringer, då har vi möjlighet att studera vår attityd till livet. Hur entusiastiska är vi att använda vår energi för att tjäna andra? För stunder av ärlig självreflektion skulle jag nog säga att morgonen är den bästa :)

No comments:

Post a Comment