Thursday, March 12, 2009

Do you appreciate? / Uppskattar du?English:

Have you forgotten that air is grace? Hold your breath.
Have forgotten that the earth is grace? Fast from food.
Have you forgotten that water is grace? Fast from water.
Have you forgotten that the sun is grace? What if it dies down?
Have you forgotten that ether is grace? Sound travels in it.

Svenska:

Har du glömt att uppskatta luften? Håll andan.
Har du glömt att uppskatta jorden? Fasta från mat.
Har du glömt att uppskatta vattnet? Fasta från vatten.
Har du glömt att uppskatta solen? Vad händer om den slocknar?
Har du glömt att uppskatta etern? Ljudet färdas däri.

.

1 comment: