Tuesday, October 28, 2008

You are what you eat / Du blir vad du äterEnglish: When anger is controlled, it's easier to control your eating habits. From what I've seen I can divide eaters into four categories: 1. Those who eat whatever tastes good. 2. Those who eat whatever is healthy. 3. Those who not only eat healthy, but also cares that the food is vegetarian, organic and locally produced. 4. Those who only eat prasadam.

Prasadam is food cooked with attention, love and care and then offered with the same attention, love and care to God on an altar. Afterwards the remnants are eaten with attention, love and care. Prasadam is optimally following the principles of the third group, listed above. It has to be vegetarian, should be organic and healthy, and inasmuch as possible locally produced.

There are those who live to eat and those who eat to live. Our teachers has taught: Eat to live, live to love. Prasadam should not be eaten in an exploitative mood, but rather as an honorification. Such food is healing.

Svenska: När ilskan är under kontroll är det enklare att kontrollera sina matvanor. Från vad jag sett kan jag dela in ätare i fyra kategorier: 1. De som äter vad som helst, bara det smakar gott. 2. De som äter vad som helst, bara det är hälsosamt. 3. De som inte bara tänker på hälsan, men att maten också är vegetarisk, ekologisk och närproducerad. 4. De som endast äter prasadam.

Prasadam är mat lagad med närvaro, kärlek och omtanke, sedan offrad med samma närvaro, kärlek och omtanke till Gud på ett altare. Efteråt äter man resterna med närvaro, kärlek och omtanke. Prasadam följer optimalt principerna för den tredje gruppen, listade ovan. Den måste vara vegetarisk, bör vara ekologisk och hälsosam, och i största möjliga utsträckning närproducerad.

De finns de som lever för att äta och de som äter för att leva. Våra lärare har lärt oss: Är för att leva, lev för att älska. Prasadam ska inte ätas i ett exploaterande sinnelag, utan som en hyllning. Sådan mat är helande.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

No comments:

Post a Comment