Tuesday, November 11, 2014

Vem är Mahatma (stor personlighet)?Svenska:
Bhakti yogi mästaren Srila Vishvanath Chakravarti Thakur (1626 –1708) ger oss insikt i denna hyllade text:

 1. Mahat ("stor personlighet") - En stor person har förmågan att se något fint i alla. Dom ser också fel i andra men de är övertygade att dessa fel kan gradvist transformeras till goda kvaliteer med hjälp utav vissa metoder.
Om dom därför anser att personen kan gynnas av att diskutera deras fel, kan dom, under rätta omständigheter, tala hårda ord. Neem blads juice smakar oerhört bittert men den kan bota sjukdommar om den andvänds rätt. Det bör poängteras att en Mahat kommer aldrig att förkasta eller avvisa en person med fel utan tänker endast hur personen ifråga kan gynnas.
2 Mahattara (större personlighet) Även Mahattara ser goda och dåliga kvaliteer i andra, men fokuserar och glorifierar de goda.kvaliteerna. Om han möter en materialistisk kapitalist tänker en Mahattara "Även om han är en självcentrerad sinnesnjutare tar han bra hand om sina gäster och är därför värdig för befrielse
3 Mahattama (framstående stor personlighet) - En mahattama ser vadhelst goda kvaliteer andra har och förstorar dom, utan att se minsta fel. Vishvanatha beskriver deras attityd:
"Denna person har stuligt mina kläder därför att han fryser och trots att han har ett vapen attackerar han mig inte för han är barmhärtig och godhjärtad."
4 Ati Mahattama (extremt stor personlighet) - En Ati Mahattama ser goda kvaliteer i andra även där det inte finns några. Deras attityd är: " I denna värld finns inga dåliga personer. Alla är godhjärtade.
Vishvanath har även graderat elaka självgoda personer som följande:
1 Asadhu (elak person) en Asadhu ser borde goda och dåliga kvaliteer hos andra men är övertygad om att förr eller senare kommer de dåliga kvaliteerna att överskugga eller förstöra de goda. Tex när Asadhun ser någon bemöda sig för en annans välfärd tvivlar asadhus på personens goda intentioner och drar slutsatsen att hen kommer senare exploatera personen ifråga. 
2 Asadhutara (väldigt elak person) En asadhutara är änmer oförskämd. Hen ser bara dåliga kvaliteer i andra. exempel på hans mentalitet: " denna så kallade helgonlika person äter mängder med lyxig mat. Han är lustfyllt och fallen."
3 Asadhutama (fruktansvärt elak person) En Asadhutama noterar små fel och förstorar upp dom och är som förblindad för goda kvaliteer. Hen skulle fördömma en pilgrims munk som charlatan för att han besöker familjeförsörjare i staden. Hen drar slutsattsen: "Det är uppenbart att den så kallade munken vill åt familjekassan.
4 Ati Asadhutama (extremt elak person) - En Ati Asadhutama ser bara fel i andra även där det inte existerar några fel. Hen tänker "I denna värld finns inga goda personer. Alla är onda"  

English:
1) Mahat (“great person”) — A mahat has the ability to see some good in everyone. They also perceive faults in others, but they consider that those faults can be eventually transformed by certain methods into good qualities.Thus, if they feel that a person may be benefited by discussing that person’s faults, they may, under appropriate circumstances, speak harsh words. Neem juice tastes very bitter, but it can cure diseases when administered appropriately. It should be noted that a mahat will never reject or condemn a faulty person, but thinks only how that person may be benefited.
2) Mahattara (“greater person”) — A mahattara also sees good and bad qualities in others, but focuses on and praises the good qualities. Seeing a materialistic merchant, a mahattara will think, “Although he is a sense-gratifier, he takes good care of guests and is worthy of deliverance.”
3) Mahattama (“especially great person”) — A mahattama sees whatever good qualities others have and magnifies them, not seeing even the smallest fault. Viswanath describes their attitude, “This person has stolen my cloth because he is cold, and though he has a weapon, he doesn’t attack me becausehe is merciful. He is virtuous.”
4) Ati-mahattama (“extremely great person”) — Anati-mahattama sees good qualities in others even where there are none. Their attitude is, “In this world there are no bad people. Everyone is good."
Visvanath also delineates four types of asadhus, wicked or bad persons, who are characterized according to their propensity for fault-finding:
1) Asadhu (“wicked person”) — An asadhu sees some good qualities in others but presumes that eventually those good qualities will be overshadowed orspoiled by some fault. For example, upon seeing someone working for another person’s benefit, the asadhu will conclude that eventually he or she will want to exploit the person whom they are helping. Simply put, asadhus are not gentlemen.
2) Asadhutara (“very wicked person”) — An asadhutara is even more improper. He or she sees only faults in others and overlooks others’ good qualities.“This sannyasi eats ghee rice to fill his stomach. He is lusty and should be considered fallen."
3) Asadhutama (“especially wicked person”) — Anasadhutama takes small faults and magnifies them, seeing no good qualities at all. Viswanath (Chakarvarti Thakur) gives an example: An asadhutama will criticize and condemn a renunciate as being a “bogus rascal”, for the fault of giving up the forest and living in the house of a married man. The asadhutama will conclude, “His obvious motivation is only to steal the money of that householder."
4) Aty-asadhutama (“extremely wicked person”) — Anaty-asadhutama sees faults in all others, even where there are no faults. “In this world, or in this society, no one is good. Everyone is evil.” They are the very worst.

2 comments:

  1. Its very interesting to observe ones own minds reaction when studying this text. Quite humbling indeed...

    ReplyDelete
  2. Indeed. I recognize myself in the description of the worst kind of person.

    ReplyDelete