Wednesday, April 28, 2010

How do you deal with the turns of life? // Hur tar du svängarna i livet?Eng: In traffic there is a basic rule; be careful and respectful to all others. Then it turns out to be very many such instructions for the road that works just as fine in real life. One of my favorites right now is: PLANNED DRIVING. It is environmental, you dont need to make so many stops and you make it easier for others around you. The basic teaching is that you should know where you are going (Prayojana) and that you long before entering a situation, like entering the highway, have identified the other cars and have an overview of the situation (Sambhanda). You have enough speed and can with only the mirrors and looking over the shoulder navigate yourself into the stream of cars that you are approaching (Abhideya).

Same thing when you're approaching a crossroad (in life ;) ), you have released the gas and geared down in good time so that you hardly need to stop since you are in control of the situation.

I want to connect this to sense control. It can be hard in the beginning but it makes the driving soft and without unnecessary stops and unpleasant, dangerous surprises.

Shanti :)


Sve:
I trafiken finns det en grundregel: visa hänsyn till omgivningen. Det visar sig också att det finns väldigt många liknande rekommendationer vad gäller trafikvett som funkar lika bra i verkliga livet. En av mina favoriter är just nu; PLANERAD KÖRNING. Det är miljövänligt, man behöver inte göra så många stopp och man gör det enklare för andra bilar runtomkring. Det går ut på att man vet vart man ska (Prayojana) och att man långt innan man kör in i en trafiksituation, t.ex. köra in på en motorväg, har identifierat övriga bilar och fått en överblick av sitautionen (Sambhanda), man har fått upp tillräckligt hög fart, så att man i stort sett bara med hjälp av speglarna kan navigera sig in i lugn och ro i rätt tempo (Abhideya).

Samma sak när man kommer till korsning (i livet ;) ) så har man i god tid släppt gasen och växlat ner så att när man väl kommer fram till korsningen behöver man knappt stanna eftersom man har så pass kontroll på situationen.

Jag liknar det vid att man utövar sinneskontroll. Det kan vara plågsamt att lära sig i början men det gör körningen mjuk och man undviker hastiga stopp och obehagliga, livsfarliga överraskningar.

Shanti :)


No comments:

Post a Comment