Friday, February 26, 2010

Message from the walking treasure house / Nyheter från den vandrande skattgömman. #7English: Every week (sundays) we get a message from our Guru, Srila Bhaktyaloka Paramadvaiti Swami. Last month I started posting brief summaries of them here on the blog.

Sunday, February 21

Mayapur, India


One of the messages this time was a reminder of the fact - If you don't take care of what you have, you will lose it. This becomes clear when it comes to relationships. If someone can teach you something, appreciate the hand that feeds you. Otherwise you lose the connection.

Svenska:
Varje vecka (söndagar) får vi ett meddelande från vår Guru, Srila Bhaktyaloka Paramadvaiti Swami. Från och med förra månaden postar jag korta sammanfattningar av dessa här på bloggen.

Söndag 21 Februari

Mayapur, Indien


Ett av budskapen denna gång var en påminnelse of faktumet - Det du inte tar hand om, kommer du att förlora. Detta blir uppenbart i relationer. Om någon kan lära dig något, uppskatta handen som matar dig. Annars tappar du kontakten.
.

No comments:

Post a Comment