Wednesday, February 3, 2010

Message from the walking treasure house / Nyheter från den vandrande skattgömman. #4English: (Every week (sundays) we get a message from our Guru, Srila Bhaktyaloka Paramadvaiti Swami. Last month I started posting brief summaries of them here on the blog.)

Sunday, January 24, Vrindavan, India

We got a report on the participation in the World Prayer and Kirtan Day in Vrindavan. Many people gathered during the day on the 30th.

See all the pictures here: World Prayer and Kirtan Day
Our dear Uttama Bhakti Prabhu was also there, as usual armed with a guitar. / Vår kära Uttama Bhakti Prabhu var också där, som vanligt beväpnad med gitarr.

Svenska: (Varje vecka (söndagar) får vi ett meddelande från vår Guru, Srila Bhaktyaloka Paramadvaiti Swami. I förra månaden började jag posta korta sammanfattningar av dessa här på bloggen.)

Söndag, 31 januari, Vrindavan, Indien

Vi fick en rapport om deltagandet i Världsdagen för Bön och Kirtan i Vrindavan. Många samlades under dagen, den 30e.

Se alla bilder här: Världsdagen för Bön och Kirtan.

No comments:

Post a Comment