Wednesday, February 10, 2010

Message from the walking treasure house / Nyheter från den vandrande skattgömman. #5English:
(Every week (sundays) we get a message from our Guru, Srila Bhaktyaloka Paramadvaiti Swami. Last month I started posting brief summaries of them here on the blog.)

Sunday, February 7
, Vrindavan, India

In Krishna consciousness there is the right solution for a sexual life; to either forget about it, or to be a couple and stay faithful, where the woman allows a man to sow his seed under her heart, and man chooses the companion of his life the woman who will care for their children, and who will be protected by Him for the rest of his life. Lust is very difficult to overcome. The only way through which one can liberate oneself from lust is by love for Sri Krishna. Someone that wants to replace lust for true love has to work at least as hard as the lusty person work to satisfy his/her lust. That's the minimum requirement. It’s not fair that we work a little for love, while the lusty works hard. Sexual life is not unreal. It's pure reality is experienced in the spiritual world. In this world there is not more than a perverted reflection of the original fact, which is found in the absolute truth. The absolute truth can therefore not be impersonal. God is male and female simultaneously, and all of us are products of God's boundless love. But not only did he create us, he also gives each individual free will. That enables us to love, but the abuse of this quality makes us hate and act against our own true, pure and eternal interest. This thirst of our hearts can never be fulfilled in the material world.

He also mentioned a creepy thing:

"I will not give space here to discuss the speculation of science just should be mentioned that psychologists, whose foundation of "natural science" is atheism, they are lately studying how to justify the tendency of parents to sexually abuse their children."


Oh my God!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svenska: (Varje vecka (söndagar) får vi ett meddelande från vår Guru, Srila Bhaktyaloka Paramadvaiti Swami. Förra månaden började jag posta korta sammanfattningar av dessa här på bloggen.)

Söndag 7 februari, Vrindavan, Indien


I Krishnamedvetande finns den rätta lösningen för ett sexuellt liv. Antingen glömmer man det, eller så bildar man ett par och är trogna, där kvinnan låter mannen så ett frö under hennes hjärta, och mannen väljer en partner för livet, kvinnan som kommer att ta hand om deras barn och som kommer att skyddas av honom för resten av hans liv. Lusta är väldigt svårt att övervinna. Det enda sättet att befria sig själv från lusta är genom kärlek till Sri Krishna. Någon som vill ersätta lusta med sann kärlek måste arbeta åtminstone lika hårt som den lustffyllde arbetar för att tillfredsställa sin lusta. Det är minimikravet. Det är inte rättvist att vi arbetar lite för kärlek, medan den lustfyllde arbetar hårt. Sexliv är inte overkligt. Dess rena verklighet upplevs i den andliga världen. I denna värld finns inte mer än en perverterad reflektion av det ursprungliga faktumet, vilket finns i den absoluta sanningen. Därför kan den absoluta sanningen inte vara opersonlig. Gud är man och kvinna samtidigt och vi är alla produkter av Guds gränslösa kärlek. Men han inte bara skapade oss, han gav oss också fri vilja. Det ger oss möjligheten att älska, men vid missbruk av denna kvalitet hatar vi och agerar emot vårt egna sanna, rena och eviga intresse. Denna hjärtats törst kan aldrig tillfredställas i den materiella världen.

Han nämnde också en läskig sak:

"Jag kommer inte ge utrymme här att diskutera vetenskapens spekulationer, men det bör nämnas att psykologer, vilkas grund för "naturvetenskap" är ateism, för närvarande studerar hur man kan rättfärdiga föräldrars tendens att utnyttja sina barn sexuellt."


Herregud!

.

2 comments:

 1. tyckte det var lite heteronormativt, alltid då man pratar om par så är det man och kvinna som ges som exempel.

  Bolo

  Gopananda

  ReplyDelete
 2. Då kan jag informera dig om att hetero är normen.

  För specifika fall, konsultera med konsulten.

  ;)

  ReplyDelete