Saturday, January 30, 2010

Gurumaharaj statement regarding Haiti / Gurumaharaj uttalande angående HaitiEnglish: Vaisnavas are foremost merciful. They suffer when another person suffers. The people in Haiti have suffered a serious blow by the forces of nature. They live in a tropical island but so many things are tough on them. Are they more sinful then others who suffer less? I do not think so. I rather think that this degree of suffering is coming towards all of us if we keep violating the basic rules of compassion for animals, unborn children and other victims of abuse. Mother Nature shows that we are not doing things in a correct way. Today Haiti tomorrow some other place. World-wars, corruption and torture of animals for sport. Is there a connection? In a practical way Vaisnavas always try to extend their hands of help to the needy.


-Gurumaharaj Paramadvaiti.

Svenska: Vaishnavas är först och främst barmhärtiga. De lider när en annan person lider. Folket på Haiti har lidit en stort slag från naturens krafter. De bor på en tropisk ö, men så mycket är svårt för dem. Är de mer syndfulla än andra som lider mindre? Det tror inte jag. Jag tror snarare att denna grad av lidande är på väg emot oss alla om vi fortsätter överträda de grundläggande reglerna om medlidande med djur, ofödda barn och andra offer för misshandel. Moder Natur visar att vi inte beter oss korrekt. Idag Haiti, imorgon någon annandstans. Världskrig, korruption och djurtortyr kallad sport. Finns där en koppling? På ett praktiskt sätt försöker vaishnavas alltid sträcka ut en hjälpande hand till behövande.

-Gurumaharaj Paramadvaiti..

No comments:

Post a Comment