Monday, October 19, 2009

The underlying meaning of a sound / Den underliggande meningen i ett ljudEnglish: (The text below the two pictures is of everyone's benefit. The point with the two pictures can only be understood by swedish speaking people though.) I let the connection between the text below and the pictures speak for itself.

Svenska: Jag låter kopplingen mellan bilderna och textstycket nedan tala för sig själv.Eng: "If two people discuss a certain topic they first of all have to fix the terminology, the dictionary meaning of words. Unless you have certain terminologies defined you can't really have a conversation. I can say a word and think one thing, and you listen to the same word and you think something totally opposite. This is called spota vada. Spota vada is a term in sanskrit, very interesting deep term because it means not the sound but the underlying meaning of a sound, that which is in my heart when I start searching words because I want to tell something to you, that is the spota. Whether that will reach you depends on a whole lot of circumstances. First of all it depends on whether I can express it properly, then it depends whether you have a good listening capacity, third: whether your vocabulary coincides with the one I'm using. Then whether you are mature enough to understand the message. Then finally, whether you get the grace to be able to capture the idea or not, because you could be just one second absent minded at one single word which means you lost it. So whether the transmission of the spota in any conversation is actually taking place or not, that is not guaranteed." - Srila B.A. Paramadvaiti Swami

Sve: "Om två personer diskuterar ett ämne måste de först klargöra terminologin, ordens mening enligt ordboken. Om ni inte klart definierar terminologin, kan ni inte riktigt ha en konversation. jag kan säga ett ord och mena en sak, men när du hör ordet tänker du helt tvärtom. Detta kallas spota vada. Spota vada är en sanskrit-term, en väldigt intressant djup term för den syftar inte på ljudet utan på den underliggande meningen i ett ljud, det som är i mitt hjärta när ja börjar leta efter ord för att jag vill säga dig något, det är spota. Huruvida det kommer nå dig beror på en mängd omständigheter. Först och främst beror det på min förmåga att uttrycka det ordentligt, sedan beror det på om du är bra på att lyssna, för det tredje beror det på om ditt vokabulär överensstämmer med mitt. Vidare beror det på om du är mogen nog att förstå budskapet. Och till sist på om du får nåden att kunna greppa idéen eller inte, för du skulle kunna vara frånvarande i en sekund och missa ett ord som gör att du tappade poängen. Så det är inte garanterat att spota framgår i vilken konversation som helst.
" - Srila B.A. Paramadvaiti Swami
.

2 comments:

  1. Vilken underbart komisk översättning! Perfekt illustration av texten inunder!

    ReplyDelete
  2. En usel översättning, helt enkelt. Förmodligen gjord av en dator!

    ReplyDelete