Wednesday, October 7, 2009

Beautiful statement on the 50 crowns bill / Vackert påstående på 50-kronorsedeln


Me reading the bill / Jag läsandes sedeln

English: One guest here today told me that it say something in an incredibly small text (technically called microtext) on the swedish 50 crowns bill (crowns = the swedish currency). It was a great challenge to see what it said, but I relaxed my face while at the same time focusing my sight and then I could see. It says: (translation from swedish) "Music conveys a prophetical message, which reveals a higher form of life which mankind develop in direction to. And it is because of this message that music appeals to humans of all races and nationalities."

Svenska: En gäst här idag berättade för mig att det står något med otroligt liten text (tekniskt kallad mikrotext) på den svenska 50-kronorsedeln. Det var en stor utmaning att se vad det stod, men jag slappnade av i ansiktet samtidigt som jag fokuserade blicken och då kunde jag se. Det står: Musik överbringar ett profetiskt budskap , vilket uppenbarar en högre livsform som mänskligheten utvecklar sig i riktning mot. Och det är på grund av detta budskap som musik appelerar till människor av alla raser och nationaliteter."Arnold Schoenberg / Arnold Schönberg

English: I got my first 50 crowns bill as a nine-year old and have been using them since then, but today was the first time I heard about it and it was very happifying. From an electronical research it showed up that the quote comes from the austrian composer Arnold Schoenberg. He has also said:
"I'm somewhat sad that people talk so much about technical methods when it comes to my music. All music, all human work, has a skeleton, a circulatory and nervous system. I wish that my music should be considered as an honest and intelligent person who is saying something he feels deeply, and which is of significance to us all."

Svenska: Jag fick min första 50-kronorsedel som nio-åring och har använt dem sedan dess, men idag var första gången jag hörde detta och det var väldigt glädjande. Från en elektronisk undersökning kom det fram att citatet kommer från den österrikiska kompositören Arnold Schönberg. Han har också sagt: "Jag är något ledsen över att folk pratar så mycket om tekniska metoder när det kommer till min musik. All musik, allt mänskligt arbete, har ett skelett, ett cirkulations- och nervsystem. Jag önskar att min musik betraktas som en ärlig och intelligent person som säger något han känner djupt, och som är av betydelse för oss alla."English: This is certainly true in our tradition (Gaudiya Vaishnavism), which is a very musical movement. We sing bhajans (prayer-songs) and kirtans (mantras and names of God), because the name of God is auspicious beyond limit. Look at the video above to see an example. Each saturday you can join us in this, at 5 p.m. Find the place Most welcome!

Svenska: Detta stämmer sannerligen för vår tradition (Gaudiya Vaishnavism), som i mångt och mycket är en musikalisk rörelse. Vi sjunger bhajans (bönesånger) och kirtans (mantran och namn på Gud), för Guds namn är gränslöst lyckobringande. Kolla på videon ovan för att se ett exempel på detta. Varje lördag kan du delta i detta, kl. 17.00. Hitta hit Varmt välkomna!
.

No comments:

Post a Comment