Thursday, September 10, 2009

Spoonrevolution kitchen at health convention / Skedrevolutionens kök på Hälsomässa"Vegetarian healing" :)English: The "Please don't eat me"-pig were with us as usual. / Svenska: "Ät mig inte"-grisen var med oss som vanligt.

English: Swami Maharaj was there to give a lecture about "The art of making others happy". We also presented our Yoga Inbound travels to India. / Svenska: Swami Maharaj var där och höll föredrag om "Konsten att glädja andra". Vi presenterade också våra Yoga Inbound-resor.

.

No comments:

Post a Comment