Tuesday, June 9, 2009

Hey Mickey!English: Haribol! This is Shyamananda writing (or Shanibamba das, as my sister's friend call me). I'm visiting my siblings in the south of Sweden. Above you see my sister Rebecca, raising the spoon for the vegetarian revolution.

Svenska: Haribol! Detta är Shyamananda som skriver (eller Shanibamba das som min systers vän kallar mig). Jag är på besök hos mina syskon i Skåne. Ovan ser ni min syster Rebecca, som höjer skeden för den vegetariska revolutionen.Water your consciousness with salad instead of violence. This is my brother Alexander who inspired me to become vegetarian five years ago.

Vattna ditt medvetande med sallad istället för våld. Detta är min bror Alexander som inspirerade mig att bli vegetarian för fem år sedan.Vegetarian? Not yet, but let's see about next life.

Vegetarian? Inte än, men i nästa liv kanske.Mickey also have revolutionary thoughts...

Musse går även han i revolutionära tankar...I'm studying the life of the saint I'm named after. Pretty exciting...

Jag studerar biografin över helgonet jag är döpt efter. Ganska spännande...

.

No comments:

Post a Comment