Wednesday, January 28, 2009

Nothingness? / Tomma intet?English: Some people think that all you can choose between is illusion or the negation of illusion. But there is more to reality than simply negation of the illusion. There is a positive plane of existence, beyond both the illusion and the negation of it.

Svenska: En del tror att allt man har att välja mellan är illusion eller negation av illusionen. Men verkligheten handlar om mer än att negera illusionen. Det finns ett ett plan av positiv existens, bortom både illusionen och negationen av den.

.

3 comments:

 1. Vad är felet med tomhet egentligen? Utan tomheten i glaset, kan inget fyllas däri..

  Fast o andra sidan, enligt kvantfysiken är allt ett, även det som uppfattas tomrum, är energi. Allt sitter samman i en energi, o är sålunda sann enhet :)

  Faktum är, att det är våra sinnen som inte kan uppfatta enhet, o skapar då illusionen av tomhet, i.e. skapas tomhet i våra hjärnor :)

  ReplyDelete
 2. Jag kan bara dra den slutsatsen, att det enda som kan finnas är medvetande (rent och upplyst, eller grumlat och förmörkat). Huruvida medvetandet sedan uppfattar saker som "verklighet", "illusion" eller "tomhet" behöver inte ha mycket med någon absolut verklighet att göra, eftersom var och en sitter i sin egen skalle och betraktar existensen. Man skulle alltså kunna säga att det finns lika många verkligheter som det finns medvetanden om den. Skillnaden mellan Gud och de individuella levande varelserna (jiva), är att Gud är obegränsad medan jivan är begränsad. Jivan kan endast betrakta sin egen verklighet (som i materiell betingelse dessutom filtreras av det inre sinnet, intelligens och falskt ego, såväl som av de fem grova sinnena), medan Gud kan betrakta alla samtidigt. Gud kan därför ha separata lekar med var och en av de oräkneliga levande varelserna. Naturligtvis kan Han även leka tomhet och illusion, när jivan och Han så önskar.
  Hursomhelst, så kan vi bara se det som Gud vill låta oss se. Han är den store teaterkonstnären, och vi dansar som marionetter på Hans scener, där Han står för rekvisitan och regin, men låter oss tro att vi själva skapat allt.

  I detta sammahang finns en vers i Shrimad-Bhagavatam (8.3.6):
  "En artist, som på scenen är dold av vackra kläder och dansar med olika rörelser, röjer sig inte för sin publik. På samma sätt kan den högsta artistens gester och gärningar inte förstås ens av halvgudar eller stora vismän. Varken halvgudarna, vismännen eller de ointelligenta kan förstå Herrens egenskaper, ej heller kan de i ord uttrycka Hans verkliga ställning. Måtte denna Högsta Personliga Gudom ge mig beskydd."

  ReplyDelete
 3. ...Varken halvgudarna, vismännen eller de ointelligenta kan förstå Herrens egenskaper, ej heller kan de i ord uttrycka Hans verkliga ställning. Måtte denna Högsta Personliga Gudom ge mig beskydd."

  ReplyDelete