Monday, December 15, 2008

The state of things / Om sakernas tillståndEnglish: Yesterday I saw a documentary about the swedish reggae group Svenska Akademien. One of the members said something very true:

"That which makes us exist, anything exist, I would like to call a great mercy. Out of this abundance we go and make an economy of growth and greed, instead of an economy of gifts, if you call it like that. The human being has some kind of abundance within that she must... The human is in my eyes something that always flows over and becomes more than she is. And she must give, but if she cannot give she puts a lid on herself and starts to take instead. And this abundance has to go somewhere and then one build bombs instead and drop somewhere, or gets prostitutes somewhere, or whatever one does. It becomes a perversion of the natural with being human and being generous and being loving."

Svenska: igår såg jag en dokumentär om reggae-gruppen Svenska Akademien. En av medlemmarna sa något väldigt sant:

"Det som gör att vi finns, att någonting finns, det skulle jag vilja kalla en stor barmhärtighet. Av det här överflödet går vi och gör en tillväxtens, girighetens ekonomi, istället för gåvans ekonomi, om man säger som så. Det gynnar ingen. Människan har någon typ av överflöd i sig som hon måste... Människan är i mina ögon något som hela tiden flödar över och blir mer än vad hon är. Och hon måste ge, men om hon inte får ge lägger hon lock på sig och börjar ta istället. Och det här överflödet måste komma någonstans och då bygger man bomber av det istället och släpper ner någonstans, skaffar horor någonstans eller vad man nu gör. Det blir en perversion i det naturliga med att vara en människa och vara givmild och vara kärleksfull."


-------------------------------------------------------------------------------------------------

.

No comments:

Post a Comment