Friday, August 6, 2010

Nanda Falva, mela no. 16

Mela är sanskrit för ordet sammankomst. Nästan varje år åker någon av oss hit, till gården och templet Nanda Falva i Ungern. Tempelbyggnaden är unik eftersom den är byggd för att just vara ett tempel. // Mela in sanskrit means gathering. Almost every year someone of us goes here, to the farm and the temple Nanda Falva in Hungary. The temple is uniqe - it's actually built for it's purpose - temple.Mångt och mycket händer när vår kära Gurumaharaj B.A. Paramadvaiti Swami kommer på besök. // Many things happens when our dear Gurumaharaj B.A. Paramadvaiti Swami visits.

Bland annat visades filmen "Dirt, the movie" och efteråt gav Gurumaharaj en mycket stark lektion med många uppmaningar, bland annat hur viktigt det är att ta hand om vår jord genom att odla ekologiskt, leva giftfritt och att kompostera. Alla borde kompostera!! // Among all the events that took place where "Dirt, the movie" and Gurumaharaj gave after the movie a heavy lecture about how important it is that we take care of our planet earth - to cultivate the soil in a organic way, to live a life free from poision and chemicals and also the importance of compost. Everyone should have a compost!
http://www.dirtthemovie.org/

Gudsgestalterna // the deities
Låt oss få presentera Polens första sannyasi (till höger): Sripad Bhakti Abhay Sridhar Maharaj ... som ni säkert träffat på Nimahuset då han hette Uttamha Bhakti.
När man tar sannyas avsäger man sig sitt materiella liv med familj och blir en resande munk på heltid (som vår Gurudev till vänster). // Let us introduce Polens first sannyasi (to the right): Sripad Bhakti Abhay Sridhar Maharaj ... you have for sure meet him at Nimaihouse before when his name where Uttamha Bhakti. When you take sannyas you renounce all material life with family and all that and become a traveling munk on fulltime like our Gurudev (to the left).Vid sidan av den stora initieringen av Polens första sannyasi skedde också två stycken förlovningar, en av dem var mellan Makhan Chor das (Sverige) och Rohini devi dasi (Bulgarien). // In the shadow of the great initiation of Polens first sannyasi there where also two engagement going on, one of them between Makhan Chor das (Sweden) and Rohini devi dasi (Bulgaria)Sist men inte minst. Vår kära Bhakta Paul tog också initiering och mottog namnet Sevananda av Gurumaharaj Paramadvaiti Swami. En riktigt lyckad mela med andra ord! // Last but not least. Our dear Bhakta Paul took also initation and got the name Sevananda from our dear Gurumaharaj Paramadvaiti Swami. With other words, a really happy mela this year!Tulasi Maharani devi dasi som är en av krafterna i Nimaihuset gjorde ett jättearbete som ljudtekniker (seva**) under de sista dagarna efter att Prem Vilas (Berlin, Tyskland) råkat ut för en otäck badolycka. Vi kan bara hoppas och be att han snart är tillbaka med full kraft. // Tulasi Maharani devi dasi, one of the strongest powers in the Nimaihouse-team did a great work with the soundengineering (seva**) during the last days of the mela since Prem Vilas (Berlin, Germany) hurt him self very bad in a bathingaccident. We can only hope and pray that he is soon back with full power.


**seva

Volontärarbete/osjälviskt arbete (för ett högre syfte)
Volunteer work/unselfish work (for a higher cause)
För den som vill är Nanda Falva öppet för alla. Den som vill hänga med nästa år till melan är hjärtligt välkommen! // Nanda Falva is open for everyone. For those who want to come next year to the mela are very welcome to join in!

No comments:

Post a Comment