Sunday, May 16, 2010

Dive deeper into the sunday lecture / Dyk djupare i söndagsföredragetEnglish:
Vasudeva has made a blog for Gurumaharaj's sunday online lectures. There you can read the lectures and also read comments on them from other readers. http://sunday-chat.blogspot.com/

Svenska: Vasudeva har gjort en blogg för Gurumaharajas söndags-online-föredrag. Där kan du läsa föredragen och även kommentarer på dem från andra läsare. http://sunday-chat.blogspot.com/
.

No comments:

Post a Comment