Sunday, December 6, 2009

Then why do you eat vegetables? / Varför äter ni grönsaker då?English: It happens when we argue for vegetarianism that people ask us "Then why do you eat vegetables? They have also got life." In this world you have to exploit to survive, it's a law of nature. But you can reduce your exploitation. You don't need meat to survive, but even if you eat meat you still need vegetarian food as well. And to grow one kg of eat, the animal has to eat about 15 kg of grains, for which rain forest is cut generally. Do you see the energy waste? Kids starve in poor, yet highly productive countries while the grains are sent to feed industry animals in rich countries. Eat to live, live to love.

For you who are tired of exploitation over all, there are spiritual practices regarding food, which purifies the animal tendency within us and transforms our exploitative minds into dedicative. That frees us from the karma of forcing ourselves on the environment.

Countdown to the visit of Atulananda: 9 days left (check out the blog from december 3)
Countdown to the christmas buffet: 14 days left (check out the blog from december 2)

Svenska: Det händer när vi argumenterar för vegetarism att folk frågar oss: "Varför äter ni grönsaker då? De lever ju också." I denna värld måste du exploatera för att överleva, det är en naturens lag. Men du kan reducera ditt exploaterande. Du måste inte äta kött för att överleva, men om du äter kött måste du fortfarande äta vegetrisk mat också. Och för att växa ett kilo kött måste djuret äta omkring 15 kg spannmål etc, för vilket regnskog brukar huggas ner. Ser du energislöseriet? Barn svälter i fattiga men högst produktiva länder medan grödorna som växer där skickas till industridjur i rika länder. Ät för att leva, lev för att älska.

För er som är trötta på exploatering över huvud taget, finns det andliga praktiker rörande mat, som renar den djuriska tendensen i oss och transformerar våra exploativa sinnen till dedikativa. Det befriar oss från den karma det innebär att tvinga oss på omgivningen.

Nedräkning för Atulanandas besök: 9 dagar kvar (kolla bloggen från 3 december)
Nedräkning för julbordet: 14 dagar kvar (kolla bloggen från 2 december)
.

5 comments:

 1. behovet for at se:)

  ReplyDelete
 2. l?se hele blog, pretty good

  ReplyDelete
 3. Det är väl klart man vill ha levande mat!

  Bara för att något lever innebär inte at det nödvändigtvis lider. Jag kan tänka mig att djur gör det, då de är uppbyggda såpass likt mig, och jag känner till vad lidande är.

  Fast jag är inte helt säker på att en grönsak motsätter sig att bli uppäten. Den är medvetande, näring, sol och vatten; energi som transformeras till annan energi inne i kroppen. Det ingår i den ständiga förändringen, det ständiga kretsloppet av födelse och död.

  Skillnaden är att växter är givna oss av moder jord. Jag får inga dåliga energier om jag plockar ett färskt spenatblad och äter det, än mindre en apelsin drån trädet. Men jag är ganska väl medveten om adrenalinet och rädslan om jag nu skulle försöka döda ett djur och äta det.

  Men viktigast, åtminstone för mig, är att levande mat ger näring åt kroppen. Död mat, muskler, eller för den delen kokad mat, är just död. Hur kan något dött nära något levande?

  ReplyDelete