Thursday, December 24, 2009

Thank you for the food / Tack för matenEnglish: Our yearly Christmas buffet was a success also this year. Colorful, delicious and pleasant.

Svenska: Vårt årliga julbord var en succé även detta år. Färgrant, smakligt och behagligt.
English: In the kitchen-team, Madhu mangal, shocked by the cameraman. Madhu manages an eco-farm in Ecuador, but is for the moment visiting his old home country.

Svenska: I köks-teamet, Madhu mangal, shockedby the cameraman. Madhu har hand om en eko-farm i Ecuador, men är för tillfället på besök i sitt gamla hemland.
English: Vasudeva showing "The birth of the Spoon Revolution".

Svenska: Vasudeva visar "Skedrevolutionens födelse".

.

No comments:

Post a Comment