Sunday, March 9, 2008

Two saturday feasts in one saturday/Två lördagsfester på en lördagEnglish: Yesterday we had two feasts. At noon 14 people came to eat. They were from a drama group in which Hari Prem was acting before. Hari Prem came also, of course. His mother and his brother is also in the group.

And at 5 o' clock in the evening we had the regular saturday feast, that we dedicated to Lord Shiva this saturday. We recited 108 names of His and read about Him etc. We glorify Lord Shiva in His position as a servant of Lord Krishna, and that's what we want to become also.

An old friend of mine came by, who I hadn't seen for a year, but it felt like yesterday. =)

Svenska: Igår hade vi två fester. Vid lunch kom 14 pers för att äta. De var från en teatergrupp som Hari Prem var med i tidigare. Hari Prem kom också, förstås. Hans mamma och hans bror är med i gruppen.

Och klockan fem hade vi den vanliga lördagsfesten, som vi denna lördag dedikerade till Herren Shiva. Vi reciterade 108 av Hans namn och läste om Honom etc. Vi glorifierar Herren Shiva i Hans position som tjänare till Herren Krishna, något som också vi vill bli.


En gammal vän till mig kom förbi, som jag inte hade sett på ett år, men det kändes som igår. =)

No comments:

Post a Comment