Thursday, March 1, 2018

Oida-kurs på tisdagar

Över linjen


12 tisdagar kl 18.00 med start 13 mars ger Nimaihuset en kurs, andra omgången, baserad på den lilla Oida-boken Healing faith (2017). Ämnet är nihilismoch andlighet. Nihilism som ett epokalt, samtida, föga känt, globalt fenomen. Vad det är, var den kommer från, vad dess verkningar är, vad farorna och möjligheterna är – och hur man övervinner den, och det är här andligheten kommer in.

Mål
Att klarna blicken på den samtida situationen genom det perspektiv som etableras i Healing faith
Att medvetandegöra objekten för vår inneboende benägenhet till tro – var vi placerar den, och vart vi sålunda är på väg. 
Att ta ut en fokuserad riktning. Med kunskap och praktiker, individuellt anpassade.

Kursen är gratis, men man behöver boken (20 kr i Nimaihuset).
Boken är på engelska men kursen hålls på svenska.

Tid: 18.00 Tisdagar fr o m 13 mars
Plats: Nimaihuset, Underåsgatan 24
Anmälan och information: nimai.arts@gmail.com, eller telefon: 031-405 108


Boken Healing faith är en introduktion till Paramadvaiti Swamis Oida Therapy 
och kan läsas on-line här


____________________________________
*Nihilism: Tros- eller tankesystem eller filosofisk position som förnekar alla absoluta värden och en inneboende mening med livet. Kan också kallas fulländningen av materiellt medvetande – "Jag är kroppen" (och de därav följande slutsatserna).
Nihilismen är en naturlig konsekvens av 1700-talets Upplysning och är namnet på vår epok. Den kallas 
av de intellektuella 1900-talets (och än mer 2000-talets) stora problem. Den är dock inget ont i sig utan en fas i medvetandets evolution, där nästa steg är uppåt/inåt: andligt medvetande, och därför i förlängningen en potentiell klivsten till Transcendens och ytterst Självförverkligande.______________________________________
Kursen sker i samarbete med Studiefrämjandet

No comments:

Post a Comment