Thursday, June 16, 2011

Praise and critique / Beröm och kritik


Srila Bhaktisiddhanta

English: Srila Bhaktisiddhanta, a great teacher in our tradition, said that those who praise you are your worst enemies while those who criticize you are your best friends. When someone criticizes you, you get a chance to become humble but when someone praises you, you become proud.

Svenska: Srila Bhaktisiddhanta, en stor lärare i vår tradition, sa att de som berömmer dig är dina värsta fiender medan de som kritiserar dig är dina bästa vänner. När någon kritiserar dig får du en möjlighet att bli ödmjuk, men när någon berömmer dig blir du stolt.


Gurumaharaj & Vaiyasaki

Eng: Some autumns ago in Vrindavan, India, the famous kirtan singer Vaiyasaki was visiting my Gurumaharaj's temple. After he had been singing that evening, Gurumaharaj praised him as one of the world's leading kirtan singers and encouraged him to go on a kirtan tour and visit the temples of our mission. Vaiyasaki immediately acknowledged and told everyone in the assembly that this is how a real vaishnava speaks. He simultaneously praises and encourages.

Sve: För några höstar sedan i Vrindavan, Indien, var den kända kirtan-sångaren Vaiyasaki på besök min Gurumaharajs tempel. Efter att han hade sjungit den kvällen berömde Gurumaharaj honom som en av världens ledande kirtan-sångare och uppmuntrade honom att åka på turné och besöka alla tempel i vår mission. Vaiyasaki uppmärksammade genast och sa till alla församlade att så här talar en riktig vaishnava. Han berömmer och uppmuntrar samtidigt.


Chapati

Eng: The other day I was making chapatis and one friend praised me for my skills at it. It was actually beginner's luck but I absorbed the praise and the next day I was standing puffed up by stove. The chapatis didn't get puffed up that day though, they burned.

Sve: Här om dagen gjorde jag chapatis och en vän berömde mig för mina färdigheter i detta. Det var faktiskt nybörjartur men jag absorberade lovorden och nästa dag stod jag uppblåst vid spisen. Dock blev inte chapatisarna uppblåsta den dagen, de brände.Eng: I'm now trying to put together the points from the three little notes above. I see that the kind words of my friend made me proud, but I would feel uncomfortable to call him my worst enemy. Combining the wisdom of the two first notes, I suggest: Don't see a complement as a confirmation only, but also as a challenge. A word of praise is coming your way. Now can you handle that? Can you avoid becoming proud and instead recognize that it's only by God's grace that we can succeed in anything? Can you see it as an encouragement for further service?

Did you make it? Wow, what a great person you are! (Just testing you, ha ha!)

Sve: Jag försöker nu sätta samman poängerna från de tre små anteckningarna ovan. Jag ser att de vänliga orden från min vän gjorde mig stolt, men jag skulle känna mig obekväm med att kalla honom min värsta fiende. Efter att ha kombinerat visdomarna från de första två styckena, föreslår jag: Se inte en komplimang som endast en bekräftelse, utan också som en utmaning. Ett lovord kommer flygande åt ditt håll. Kan du hantera det? Kan du undvika att bli stolt och istället erkänna att det bara är genom Guds försyn som kan något åstadkommas över huvud taget. kan du se det som en uppmuntran för vidare tjänst?

Lyckades du? Wow, vilken fantastisk person du är! (Testar dig bara, ha ha!)
.

1 comment: