Sunday, December 2, 2007

The Nimaihouse newsletter for December/Nimaihusets nyhetsbrev: DecemberEnglish:


Hi there, I'm still writing from Vrindavan, India.

The mind, a part of you.
Article by Shyamananda Åhsberg.

If you're thoughts would be visible on a display right on your forehead, you would probably hold your hand before it to not show anyone what looney tooney things are moving around in there. The mind is the constant yapping machine that repeats all impressions you have had, sometimes clear, sometimes mixed. Above the mind, we have the intelligence, but when the latter comes under the rule of the first we arrive at a level of consciousness which in spanish is referred to as "plano mental". A thought pops up and suddenly you lose your sanity. Has it ever happened to you?
According to the Bhagavad-gita, the mind can be one's worst enemy as well as one's best friend, depending on what we engage it in. Some people wants to get rid of the mind totally. They have misunderstood something. The mind itself is not the fault, but we must carefully choose what we feed it. The mind can be used for many wonderful things, such as thinking of the beauty, sweetness and love of God. When we stop bathing our intellect in stool we can get peace of mind.


Vedic wisdom from Srila Bhakty Aloka Paramadvaiti Swami.

-Can you convert the music on these CD's into mp3-files?
-Doesn't that happen automatically when you put a CD in the computer?
-The only things I know coming automatically is death and people charging you money.

(from a conversation)


Verse of the month from the Bhagavad-gita

Chapter 3, verse 36:

O descendant of Vṛṣṇi, by what is one impelled to sinful acts, even unwillingly, as if engaged by force?

To be continued in the next newsletter.


Nimai's hero of the month:

Maysen, a very fired up spoonrevolutionary. She is confronting meatbuyers in the supermarket, and she has told her father that Krishna does not want us to eat meat. Such truthful and straightforward children are not seen often nowadays. Big up!

Communique of the Spoonguerilla

The spoonrevolution is the revolution of happiness and peace. To participate you have to stop eating your friends.


Slogan of the month

Love animals, don't eat them
Love humans, don't cheat them


Recipé of the month

Sorry, I had no time to find you a recipe. Just cook something nice without meat.. As the saying goes, “Ahimsa is bliss”.

Thanks for reading, hope to see you soon!


Svenska:

Hej, skriver även denna månad ifrån Vrindavan, Indien.

Det inre sinnet, en del av dig. Artikel av Shyamananda Åhsberg.

Om dina tankar hade synts på en display mitt i din panna, då skulle du antagligen konstant hålla din hand emot för att inte visa någon vilka skumma saker som rör sig därinne. Det inre sinnet, eller [majndet] som det kallas i vissa kretsar, är den ständigt babblande apparaten som upprepar alla intryck du har fått, ibland klara, ibland blandade. Över [majndet] har vi intelligensen, men när sistnämnda hamnar under den första befinner vi oss på en medvetandenivå som på spanska benämns som "plano mental". En tanke bubblar upp och plötsligt slängs vi ur vår besinning, känns det igen?
Enligt Bhagavad-gita kan det inre sinnet vara ens värsta fiende såväl som ens bästa vän, berönde på vad man engagerar sinnet i. Vissa vill bli av med det inre sinnet helt och hållet. De har missuppfattat en sak. Det är inte sinnet det är fel på, utan vi måste välja noggrant vad vi matar det med. Det inre sinnet kan användas till så mycket underbart, som att t. ex tänka på Guds skönhet, ljuvliga sötma och kärlek. När vi slutar bada vårt intellekt i avföring kan vi få frid i sinnet. Haribol!


Vedisk visdom fr ån Srila Bhakty Aloka Paramadvaiti Swami.

Srila Paramadvaiti Maharaj: -Kan du konvertera musiken på de här skivorna till mp3-filer ?
Någon: -Händer inte det automatiskt när man stoppar in en CD i datorn?
Srila Paramadvaiti Maharaj: -De enda saker jag vet kommer automatiskt är döden och att folk kräver pengar av en.

(från en konversation)

Månadens vers ur Bhagavad-gita:

Kapitel 3, vers 36: Arjuna säger till Krishna:

O Vṛṣṇis ättling, vad driver en till syndfulla gärningar mot ens egen vilja som om man vore betvingad?

Fortsättning följer i nästa nyhetsbrev.

Månadens Nimai-hjälte:

Majsen, en väldigt entusiastisk skedrevolutionär. Hon konfronterar köttköpare i affären och hon har talat om för sin pappa att Krishna inte vill att vi ska äta kött. Sådana sannfärdiga och rättframma barn ser man inte många av idag.


Skedgerillans kommuniké
Skedrevolutionen är glädjens och fredens revolution. Det som krävs för att man ska få vara med är att man slutar äta sina kompisar.

Månadens slogan

Djuren ska älskas, inte ätas
Detta motto får inte förgätas

Månadens recept

Jag har tyvärr inte lyckats jaga rätt pa något bra recept, men laga något gott utan kött, för som ordspråket lyder, “Ahimsa is bliss”.

Tack! Hoppas vi ses snart!

6 comments:

 1. "gud är allt, gud är rättvis, gud är allsmäktig, gud är helig" "Ajabaja, om du inte gör rätt så hamnar du i helvetet/du föds på nytt etc"
  Ärligt talat, ibland så förstår jag inte hur folk resonerar, det är som om de totalt, förlorat förnuftet i den här frågan. Jag förstår innerligt inte hur man egentligen tänker, seriöst, seriöst? Be, ät rätt, fasta, fira osv allt för GUD så att du sedan hamnar i paradiset/himmeln/slutar att återfödas. SERIÖST? Det finna alltså en gud där uppe, som vakar över dej & vill att du ska komma till honom/henne en dag. SERIÖST? Och liv efter döden, är självklart, det är då jag möter den store.SERIÖST? Jag repeterar en ramsa ur en bok dagligen för det för mig närmare den allsmäktige. SERIÖST? Jag kommer leva efter döden, för då existerar döden egentligen inte? Seriöst? Så efter att mitt hjärtar slutar slå och att försörja min kropp med all viktig näring så kommer jag ändå leva kvar för hokus pokus jag överlever för GUD finns. SERIÖST? Jag undrar bara var den förnuftiga människan tog vägen, för nu är vi inte långt ifrån reptilens intelligens. Vi blir jämbördiga. Sluta att sätta krokben för er själva, för det är precis vad ni gör. Om nu gud finns, och är rättvis & allsmäktig varför lider barn i afrika av aids, & varför finns fattigdom & varför tvingas folk sälja sig för näring & varför finns krig om han nu är så allsmäktig. För gud borde ju kunna ta tand om det pga. GUD ÄR ALLMÄKTIG.

  ReplyDelete
 2. Kaere anonym...

  Om du paastaar att Gud inte finns faar du gaerna komma med en bra foerklaring paa hur allt kom till.

  Ha det saa bra!

  ReplyDelete
 3. Den Gud som talar i dina rader påminner mig om känslan jag fick första gången jag som 19 åring läste Gamla Testamentet rakt igenom.
  Men i NT inser Gud att han inte förstår människan. Han förstår inte varför ingen kan hålla sig till hans stränga bud.
  Men människan är född med fri vilja, det fick hon måhända när hon bet i äpplet.
  Så, sträng lydnad ligger inte för människan.
  För att få handledning i att förstå människan och hennes utveckling skickade Gud sin egen son att födas EN gång. Hans ENFÖDDE son.
  Denne man avsade sig alla gudomliga ingripanden i hans eget öde. Han utgav sig HELT till att vara bara människa.
  Vedaskrifterna beskriver många gudar i olika skepnader. I bibeln slås det stort upp att det bara finns en Gud, med stort G men där målas också upp en hierarki av änglar med olika krafter, olika verksamhetsområden och med olika utseende.
  Jag känner mig intresserad av olikheterna och av likheterna i de olika skrifterna. Det är som om det i grund och botten är samma berättelser, bara berättade med olika stil och smak. Vissa saker är mer förstorade och vissa nämnda i förbigående. Säkerligen delvis berodende av miljön och livsbetingelserna på platsen där människorna levde med berättandet.
  Jag kan förstå att det känns motsägelsefullt, men ge det tid att klarna, ingen stress i världen kan skynda på en förståelse.

  ReplyDelete
 4. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 5. Tack så mycket, Maia, för din kommentar!

  ReplyDelete
 6. Dear "Anonymous"!
  Jag förstår att du är ung och ifrågasättande. Det är bra. Fortsätt med det. Tänk vidare! Fråga vidare! Fråga ditt hjärta. Följ den väg som gör dig LYCKLIG, inte bara den väg som de flesta följer, för då blir du bara ett lallande fån. Sök och fundera. Men hoppa aldrig, aldrig på någon annan för hans/hennes tro/otro - för just DET råkar vara en av de största anledningarna till att det är krig i världen. Lycka Till och *LJUS* till Din väg och Ditt sökande!
  "kastrullhexan"

  ReplyDelete